szlaban

Kontrola dostępu pojazdów

Oferujemy system TP PARK oparty na serwerze działającym na systemie Linux, który pozwala na kontrolę dostępu pojazdów na terenie prywatnym. Jest w pełni zautomatyzowany, zapisuje tablice rejestracyjne pojazdów wszystkich państw Unii Europejskiej, nawet te, poruszające się z prędkością wynoszącą 140 km/h. Wykonuje też zdjęcia wszystkich przejeżdżających aut. Wszelkie dane, takie jak wyniki rozpoznania wraz z datą, godziną, zdjęciem pojazdu i innymi parametrami rejestruje w bazie danych.

TP PARK umożliwia tworzenie list pojazdów uprawnionych. Ponadto istnieje możliwość konfiguracji uruchomienia alarmu po przekroczeniu określonego czasu przebywania na obiekcie, co zapobiega robienia pauz przez kierowców na terenie parku. Dodatkowo system uprawnia do wjazdu określone pojazdy po godzinach funkcjonowania parku.

Dopasowujemy system TP PARK według potrzeb Klienta. Dołączamy do niego:

  • czytniki kart zbliżeniowych RFID (z opcją sterowania otwierania szlabanów/drzwi),
  • kamery IP (umożliwia zrobienie zdjęcia wjeżdżającego pojazdu po uprzednim wydaniu przepustki elektronicznej RFID),
  • kamery IP z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych.

Dodatkowe funkcje systemu TP PARK

Program TP PARK pozwala również na zarządzanie szlabanami i definiowanie określonych reakcji w zależności od rozpoznanej tablicy. System umożliwia budowę rozproszonych systemów przy wykorzystaniu architektury Web Serwisu opartej na jednej wspólnej bazie danych.