ochroniarz

Ochrona fizyczna osób i mienia

Zapewniamy usługi ochrony fizycznej osób i mienia. Polegają one na zagwarantowaniu bezpieczeństwa, ochronie nietykalności cielesnej, zdrowia oraz życia, a także zapobieganiu kradzieżom, włamaniom czy też dewastacjom. Są to niebezpieczne sytuacje, dlatego warto powierzyć ochronę sprawdzonej firmie ochroniarskiej.

W naszej ofercie jest ochrona fizyczna, czyli:

  • pełnienie służby ochrony zgodnie z obowiązującymi i zatwierdzonymi koncepcjami zabezpieczenia obiektu,
  • stałe nowelizowanie pod wpływem zachodzących zmian koncepcji zabezpieczenia obiektu,
  • przygotowanie procedur kontrolnych, obchodowych i działań nadzwyczajnych,
  • nadzór nad systemami infrastruktury technicznej,
  • nadzór nad systemem P.POŻ.,
  • nadzór nad Systemem Telewizji Przemysłowej,
  • nadzór nad parkingiem samochodów osobowych,
  • doradztwo i kontrola w zakresie zabezpieczeń mechanicznych pomieszczeń,
  • możliwość wsparcia w uzasadnionych przypadkach ze strony Grup Interwencyjnych,
  • stała kontrola i nadzór inspektorów TP Ochrona. 

Nasi wyszkoleni pracownicy mają spore doświadczenie w zawodzie, ukończyli wiele kursów, posiadają uprawnienia oraz certyfikaty niezbędne do pełnienia powierzonych obowiązków. Noszą mundury zgodne z charakterem chronionego obiektu.

Stosujemy kontrole pracowników ochrony, którzy działają na poszczególnych obiektach. Nadzorujemy ich pracę i rejestrujemy ją w książce służby znajdującej się w każdym chronionym obiekcie. Pozwala to nam weryfikować jakość naszych usług oraz zapewnić jak najlepszą ochronę.

Ponadto posiadamy program szkoleń przeznaczony dla nowych pracowników. Szkolimy ich według naszych wytycznych, tak, aby zagwarantowali profesjonalną ochronę naszym Klientom. Dodatkowo przeprowadzamy szkolenia uzupełniające dla pracowników już zatrudnionych w celu odświeżenia i poszerzenia wiedzy.