Ochrona fizyczna
osób
i mieniaW ramach ochrony fizycznej TP Ochrona gwarantuje profesjonalną usługę, wykonywaną przez przeszkolonych i umundurowanych stosownie do charakteru obiektu pracowników ochrony.
W zakresie ochrony fizycznej oferujemy:

  • możliwość wsparcia w uzasadnionych przypadkach ze strony Grup Interwencyjnych,
  • stała kontrola i nadzór inspektorów TP Ochrona,
  • przekazanie na potrzeby ochrony niezbędnego sprzętu, tj. środków łączności, środków przymusu bezpośredniego, umundurowania, itp.,
  • bezpośredni kontakt przedstawicieli Zleceniodawcy z kierownictwem TP Ochrona.

TP Ochrona posiada system nadzoru i sprawdzania pracowników ochrony realizujących zadania na poszczególnych obiektach. Wszystkie przeprowadzane kontrole rejestrowane są w książce służby znajdującej się na każdym chronionym obiekcie.
Profesjonalizm pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach w firmie oparty jest o bardzo dobre przygotowanie do wykonywania swoich obowiązków. Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i certyfikaty.

TP Ochrona posiada program szkoleń przewidzianych dla nowych pracowników firmy, a także szkolenia uzupełniające i poszerzające wiedzę dla pracowników już zatrudnionych w firmie.