Obsługa recepcjiObsługa recepcji realizowana jest zawsze w godzinach ustalonych z naszymi Zleceniodawcami. Delegowani do tych zadań zawsze są pracownicy odpowiednio do tego zadania przeszkoleni i posiadający odpowiednie doświadczenie.
Pracowników zatrudnionych na tym stanowisku cechuje zawsze wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, komunikatywność, znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
Do podstawowych zadań pracowników pełniących dyżur w recepcji zwyczajowo należy:

  • Odbieranie telefonów
  • Udzielanie stosownych informacji
  • Informowanie gości
  • Informowanie odpowiednich osób o przybyciu gościa
  • Prowadzenie rejestru gości
  • Wydawanie oraz odbieranie kluczy
  • Prowadzenie rejestru wydawanych kluczy
  • Wykonywanie drobnych określonych prac zleconych.

Zakres obowiązków zawsze jest wynikiem obustronnych ustaleń, zapadających w oparciu o życzenie naszych Klientów i naszych doświadczeń.